Kết quả xét và công nhận tốt nghiệp thpt_bmt_2019

Kết quả xét và công nhận tốt nghiệp thpt_bmt_2019

Lượt xem:

KET QUA XET VA CONG NHAN TOT NGHIEP THPT-BMT_2019 [...]
TÀI LIỆU THI THPT QG 2019_PHỔ BIẾN CB-GV-NV-THÍ SINH DỰ THI

TÀI LIỆU THI THPT QG 2019_PHỔ BIẾN CB-GV-NV-THÍ SINH DỰ THI

Lượt xem:

TAI LIEU PHO BIEN KY THI THPT QG 2019 [...]
Kết quả thi đua Công đoàn_2018-2019

Kết quả thi đua Công đoàn_2018-2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả thi đua-khen thưởng cá nhân-tập thể 2018.2019

Kết quả thi đua-khen thưởng cá nhân-tập thể 2018.2019

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn và mẫu báo cáo thành tích tập thể-cá nhân hàng năm (Dành cho Trường)

Hướng dẫn và mẫu báo cáo thành tích tập thể-cá nhân hàng năm (Dành cho Trường)

Lượt xem:

HD VA MAU BC THANH TICH TAP THE CA NHAN HANG NAM [...]
Tài liệu đánh gía chuẩn HT-PHT-GV_TT 14_TT 20.2018

Tài liệu đánh gía chuẩn HT-PHT-GV_TT 14_TT 20.2018

Lượt xem:

TAI LIEU DANH GIA CHUAN HT-PHT-GV_TT 14_TT 20.2018 [...]
Báo cáo tự kiểm tra đảng viên_2019

Báo cáo tự kiểm tra đảng viên_2019

Lượt xem:

[...]
BỘ BIỂU MẪU-DANH SÁCH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG_2018-2019 (DÀNH CHO CỤM)

BỘ BIỂU MẪU-DANH SÁCH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG_2018-2019 (DÀNH CHO CỤM)

Lượt xem:

BO BIEU MAU-DANH SACH THI DUA_2018.2019 [...]
Hướng dẫn thi đua-khen thưởng 2018.2019

Hướng dẫn thi đua-khen thưởng 2018.2019

Lượt xem:

[...]
Các mẫu kiểm điểm đảng viên_2018

Các mẫu kiểm điểm đảng viên_2018

Lượt xem:

Cac mau kiem diem dang vien_2018 [...]
Trang 1 / 712345 » ...Cuối »