Kết quả thi đua Công đoàn_2018-2019

Kết quả thi đua Công đoàn_2018-2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả thi đua-khen thưởng cá nhân-tập thể 2018.2019

Kết quả thi đua-khen thưởng cá nhân-tập thể 2018.2019

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn và mẫu báo cáo thành tích tập thể-cá nhân hàng năm (Dành cho Trường)

Hướng dẫn và mẫu báo cáo thành tích tập thể-cá nhân hàng năm (Dành cho Trường)

Lượt xem:

HD VA MAU BC THANH TICH TAP THE CA NHAN HANG NAM [...]
BỘ BIỂU MẪU-DANH SÁCH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG_2018-2019 (DÀNH CHO CỤM)

BỘ BIỂU MẪU-DANH SÁCH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG_2018-2019 (DÀNH CHO CỤM)

Lượt xem:

BO BIEU MAU-DANH SACH THI DUA_2018.2019 [...]
Hướng dẫn thi đua-khen thưởng 2018.2019

Hướng dẫn thi đua-khen thưởng 2018.2019

Lượt xem:

[...]
Bộ hồ sơ nâng lương sớm

Bộ hồ sơ nâng lương sớm

Lượt xem:

BO HO SO NANG LUONG SOM [...]
3 mẫu đăng ký thi đua cá nhân_tt tổ_tt trường hàng năm

3 mẫu đăng ký thi đua cá nhân_tt tổ_tt trường hàng năm

Lượt xem:

3 MAU DANG KY THI DUA [...]
Kết quả thi đua-khen thưởng_THPT Buôn Ma Thuột_Nh 2017-2018

Kết quả thi đua-khen thưởng_THPT Buôn Ma Thuột_Nh 2017-2018

Lượt xem:

[...]
Tổng hợp kết quả thi đua năm học 2017-2018

Tổng hợp kết quả thi đua năm học 2017-2018

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn và mẫu báo cáo thành tích tập thể, cá nhân hàng năm

Hướng dẫn và mẫu báo cáo thành tích tập thể, cá nhân hàng năm

Lượt xem:

HD VA MAU BC THANH TICH TAP THE CA NHAN HANG NAM [...]
Quyết định và kết quả chấm SKKN năm học 2017-2018

Quyết định và kết quả chấm SKKN năm học 2017-2018

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »