Kế hoạch tuần 12_Hk1_Năm học 2020-2021

Kế hoạch tuần 12_Hk1_Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 11-Hk1-Năm học 2020-2021

Kế hoạch tuần 11-Hk1-Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 10-HK 1_Năm học 2020-2021

Kế hoạch tuần 10-HK 1_Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 9_hk 1_năm học 2020-2021

Kế hoạch tuần 9_hk 1_năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 8 (26/10/2020-01/11/2020)

Kế hoạch tuần 8 (26/10/2020-01/11/2020)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 7-HK I-Năm học 2020-2021

Kế hoạch tuần 7-HK I-Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
720 giáo viên THPT-GDTX tham gia bồi dưỡng thực hiện CTGDPT mới-2018

720 giáo viên THPT-GDTX tham gia bồi dưỡng thực hiện CTGDPT mới-2018

Lượt xem:

http://gddt.daklak.gov.vn/720-giao-vien-thpt-gdtx-boi-duong-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi.html [...]
Kế hoạch tuần 6-HK I-Năm học 2020.2021

Kế hoạch tuần 6-HK I-Năm học 2020.2021

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 5-HKI-2020-2021 (5/10-10/10/2020)

Kế hoạch tuần 5-HKI-2020-2021 (5/10-10/10/2020)

Lượt xem:

[...]
TKB CHIỀU TUẦN 5_HK I_NH:2020-2021 (TỪ 05/10/2020)

TKB CHIỀU TUẦN 5_HK I_NH:2020-2021 (TỪ 05/10/2020)

Lượt xem:

[...]
TKB SÁNG TUẦN 5_HK I_NH:2020-2021 (TỪ 05/10/2020)

TKB SÁNG TUẦN 5_HK I_NH:2020-2021 (TỪ 05/10/2020)

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 1812345 » 10...Cuối »