Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
749 KH-UBND 22/01/2020 Kế hoạch, Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
Số: 39 /HD-TTr 20/09/2018 Kế hoạch, Văn bản khác, Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019
Số: 37 /KH-TTr 20/09/2018 Kế hoạch, Công tác thanh tra năm học 2018-2019; Danh mục các cuộc thanh tra trong năm học 2018-2019
Số 56/SGDĐT-GdTrH 29/09/2017 Kế hoạch, Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh năm học 2017 - 2018
Số: 1215/SGDĐT-GDTrH 01/09/2017 Kế hoạch, V/việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 20107-2018
Số: 1197/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT 29/08/2017 Kế hoạch, V/v tổ chức các Kỳ thi chọn học sinh giỏi Dak Lak năm học 2017-2018