Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
38/2012/TT-BGDĐT 02/11/2012 Thông tư, Quy chế thi, nghiên cứu khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh THCS và THPT
26/2012/TT-BGDĐT 10/07/2012 Thông tư, Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên....
43/2012/TT-BGDĐT 26/01/2012 Thông tư, Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Thông tư, Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
56/2011/TT-BGDĐT 25/11/2011 Thông tư, Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia
55/2011/BGDĐT 22/11/2011 Thông tư, Điều lệ ban đại diện CMHS (ban hành kèm theo TT 55/2011/BGDDT)
30 /2011/TT-BGD T 08/08/2011 Thông tư, Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông
21/ 2010/TT-BGDĐT 20/07/2010 Thông tư, Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
28 /2009/TT-BGDĐT 21/10/2009 Thông tư, Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
09/2009/TT-BGDĐT 07/05/2009 Thông tư, Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
Trang 2 / 2«12