• Nguyễn Văn Hải
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ tịch công đoàn
 • 0902 610236
 • haibmt72@gmail.com
 • TTCM tổ Sử-Gdcd
 • Bùi Văn Tiến
 • BCH Công Đoàn
 • Phó CTCĐ
 • 0905219298
 • buivantienbmtbmt@gmail.com
 • TTCM-Tổ Địa lí
 • Nguyễn Thị Linh Giang
 • BCH Công Đoàn
 • UV-Kế toán CĐ
 • 0983183347
 • nguyenlinhgiang81bmt@yahoo.com
 • Tổ Ngoại ngữ (Pháp văn)
 • Lê Hữu Hào
 • BCH Công Đoàn
 • UV-Trưởng ban kiểm tra
 • 0915159942
 • lehuuhaobmt@gmail.com
 • Tổ phó tổ Lý-Ktcn
 • Đinh Thị Ngọc
 • BCH Công Đoàn
 • UV-Trưởng ban nữ công
 • 0982482009
 • lanngoc200995@gmail.com
 • Tổ Sinh-Ktnn
 • Võ Thị Mai Hương
 • BCH Công Đoàn
 • UV công đoàn
 • 0982489739
 • maihuong11b7@gmail.com
 • Tổ Ngữ văn
 • Đặng Thị Thu Trang
 • BCH Công Đoàn
 • UV công đoàn
 • 0976636456
 • trangbinu@gmail.com
 • Tổ Hóa học