• Hoàng Văn Sâm
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Phó Bí thư đoàn
 • 0982299737
 • hoangsambmt@gmail.com
 • Phó Bí thư đoàn nhiệm kỳ 2019-2020
 • Nguyễn Thị Thu Ngân
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Bí thư đoàn
 • 0914411342
 • nganthubmt@yahoo.com.vn
 • Bí thư đoàn nhiệm kỳ 2019-2020