• Võ Thị Kim Yến
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0983437037
 • yennhi69@gmail.com
 • Tổ trưởng chuyên môn tổ Văn phòng Bác sỹ-Y tế
 • Phan Thị Mai Thìn
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0914378908
 • phanthimaithin@yahoo.com.vn
 • Tổ phó chuyên môn tổ Văn phòng Kế toán trưởng
 • Lê Thị Ánh Tuyết
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên-Văn thư
 • 0902886292
 • chipzuki@gmail.com
 • Nhân viên-Văn thư tổ Văn phòng
 • Nguyễn Thị Xuân
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên-Phục vụ
 • 0934329829
 • nguyenthixuan@gmail.com
 • Nhân viên-Phục vụ tổ Văn phòng